Šećerna repa

Ugovaranje poljoprivredne proizvodnje, repromaterijal, logistika

Unutrašnja i spoljna trgovina (Repin rezanac, melasa, žitarice..)

Drumski i Železnički saobraćaj, Lokacije i Kapaciteti

Logistika i skladišni prostor (Yu Din Commerce raspolaže sa 14.500 m2 podnog skladišta, mogućnost kamionskog, želenzničkog i kontejnerskog utovara, pretovara i merenja rasutih tereta i paletne robe)

Usluga dorade i pakovanje semena ratarskih i povrtarskih kultura