Salasar

  • Veliki broj klasića i dobra ozrnjenost klasa

  • Preduslov visokog prinosa

  • Odlična otpornost na poleganje pri jakom vetru i prevlaženom zemljištu

Salasar je visokoprinosna sorta dobrih pekarskih kvaliteta, stabilna i pouzdana u različitim agroekološkim uslovima. Sa preko 20 klasića I velikim brojem zrna po klasu u optimalnom sklopu, odličnog je potencijala za vrhunske rezultate. Dobro podnosi golomrazicu i temperature do -15c.

Izuzetno elastična stabljika i visina od oko 80cm doprinose odličnoj toleranciji na poleganje. Odlično reaguje na površne doze azotnih đubriva I visok nivo agrotehničkih mera. Izražena je visoka tolerantnost na većinu prevalentnih bolesti.

Sa hektolitarskom masom <80kg/hl, sadržajem sirovih proteina oko 13%, vlažnim glutenom 26-28%, odličnom sedimentacijom, izbrašnjavanjem, energijom na ekstenzogramu i prinosom zapremine hleba, ova sorta je svrstana u hlebne sorte.

Salasar je sorta intenzivne proizvodnje koja zahteva kvalitetnu pripremu zemljišta, setvu u prvoj polovini oktobra, izbalansiranu ishranu i prihranu, pravovremene mere hemijske zaštite od korova, bolesti, a po potrebi I štetnih insekata. Preporučuje se setva sa oko 450 klijavih zrna /m2, odnosno 200-220 kg/ha.